Chào mừng bạn đến với website Phòng GD&ĐT Quận Gò Vấp

Có 145 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Về thực hiện hồ sơ đánh giá cuối năm học 2020-2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 396_185202114138.pdf
File thứ 2: 1mauphieu-danh-gia-xep-loai-chat-luong-vien-chuc-nam-hoc-2020-2021-nam-2020_185202114138.doc
File thứ 3: 2mauphieu-danh-gia-xep-loai-cua-nguoi-lao-dong-nam-hoc-2020-2021-nam-2020_185202114138.doc
 Tổ chứcadmin18-05-2021
2 Về triển khai Thông tư số 11/2021/TT-BGDĐT và Thông tư số 12/2021/TT-BGDĐT ngày 05/4/2021 của Bộ GD&ĐT
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 294_27420219217.pdf
File thứ 2: tt-11_27420219217.PDF
File thứ 3: tt-12_27420219217.PDF
 Tổ chứcadmin27-04-2021
3 Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trên địa bàn quận Gò Vấp năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1223signed_1442021104840.pdf
File thứ 2: 1223phu-luc_1442021104840.pdf
 Tổ chứcadmin14-04-2021
4 Về hướng dẫn thực hiện công nhận Hội đồng trường với các trường MN, TH, THCS công lập trên địa bàn quận
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 241_94202195315.pdf
 Tổ chứcadmin09-04-2021
5 Thông báo về việc mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ ngạch kế toán viên, kế toán viên chính
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 257_94202194621.pdf
File thứ 2: 956_94202194723.pdf
File thứ 3: thong-bao-so-46kiem-cong-van-257lop-bd-ngach-ke-toan_942021135251.pdf
 Tổ chứcadmin09-04-2021
6 Thông báo kết quả kỳ xét tuyển viên chức giáo dục các trường học mầm non, tiểu học, THCS và GDCB Hy Vọng công lập thuộc quận Gò Vấp năm học 2020 - 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: thong_bao_danh_sach_ket_qua_trung_tuyen_vien_chuc_nam_20202992020_309202016.doc
File thứ 2: 1danh_sach_ket_qua_xet_tuyen_vien_chuc_cac_truong_cong_lap_thuoc_quan_nam_hoc_2_309202016.xls
File thứ 3: 2danh_sach_ket_qua_du_kien_trung_tuyen_ky_xet_tuyen_vien_chuc_cac_truong_cong_l_309202016.xls
 Tổ chức 28-09-2020
7 Danh sách ứng viên đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức thực hành vòng 2 năm học 2020-2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 2danh_sach_ung_vien_du_kiem_tra_ky_xet_tuyen_vien_chuc_thuc_hanhnam_2020_309202016.xls
 Tổ chức 25-09-2020
8 Danh sách ứng viên đủ điều kiện tham dự xét tuyển viên chức vòng 2 năm học 2020-2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1danh_sach_ung_vien_du_dieu_kien_vong_1nam_2020_309202016.xls
 Tổ chức 22-09-2020
9 Thông báo nội dung ôn kiểm tra, sát hạch và quy trình xét tuyển viên chức ngành giáo dục Gò Vấp năm học 2020-2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 0noi_dung_on_tap_va_quy_trinh_xet_tuyen_vien_chuc_nam_hoc_2020-2021_179202016.pdf
File thứ 2: 1vbhn_so_01-bgddtban_hanh_chuong_trinh_giao_duc_mam_non_179202016.pdf
File thứ 3: 2thong_tu_so_27-bgddtquy_dinh_tieu_chuan_-_nhiem_vu_-_quyen_han_va_cu_lam_tong__179202016.pdf
File thứ 4: 3nghi_dinh_so_30-cpcong_tac_van_thu_179202016.pdf
File thứ 5: 4thong_tu_so_14-bnvquy_dinh_chuc_danh_-_ma_so_ngach_va_tieu_chuan_nghiep_vu_chu_179202016.pdf
File thứ 6: 5thong_tu_lien_tich_so_02-bvhttdl-bnvquy_dinh_ma_so_va_tieu_chuan_chuc_danh_vie_179202016.pdf
File thứ 7: 6thong_tu_so_45-bttttquy_dinh_tieu_chuan_chjuc_danh_chuyen_nganh_cong_nghe_thon_179202016.pdf
File thứ 8: 7thong_tu_so_02-bnvquy_dinh_ma_so_chuc_danh_vien_chuc_chuyen_nganh_cong_nghe_th_179202016.pdf
File thứ 9: 8thong_tu_so_08-bgddtquy_dinh_ma_so_-_tieu_chuan_chuc_danh_va_xep_luong_nhan_vi_179202016.pdf
File thứ 10: 9thong_tu_so_14-bgddtquy_dinh_phong_hoc_bo_mon_cua_co_so_giao_duc_pho_thong_179202016.PDF
File thứ 11: 10thong_tu_lien_tich_so_19-bnvquy_dinh_ma_so_chuc_danh_nhan_vien_ho_tro_giao_du_179202016.pdf
File thứ 12: 11thong_tu_so_03-bgddtquy_dinh_ve_giao_duc_hoa_nhap_doi_voi_nguoi_khuyet_tat_179202016.pdf
File thứ 13: 12luat_ke_toan2015_179202016.pdf
File thứ 14: 13nghi_dinh_so_174-2016-cpquy_dinh_chi_tiet_mot_so_dieu_cua_luat_ke_toan_179202016.pdf
File thứ 15: 14quyet_dinh_so_21-bo_lao_dongban_hanh_tieu_chuan_nghiep_vu_cua_mot_so_chuc_danh_179202016.pdf
 Tổ chức 17-09-2020
10 Về việc đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 889_109202015.pdf
889/GDĐTTổ chức 10-09-2020
11 Về việc kiểm tra dữ liệu cán bộ, viên chức và người lao động
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 844_28820209.pdf
 Tổ chức 28-08-2020
12 Kế hoạch tuyển dụng viên chức công tác ở các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc phòng Giáo dục và Đào tạo quận Gò Vấp năm học 2020- 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 778_188202017.pdf
File thứ 2: phu_luc_2_788_188202017.pdf
File thứ 3: duong_link_truc_tuyendang_ky_xet_tuyen_vien_chuc_nam_hoc_2020-2021_188202017.doc
File thứ 4: 0mau_ung_vien_dang_ky_xet_tuyen_258202016.rar
File thứ 5: phu_luc_1kem_theo_ke_hoach_tuyen_dung_vien_chuc_nh_2020-2021pdf_248202014.pdf
778/KH-GDĐTTổ chức 18-08-2020
13 Về việc thực hiện báo cáo công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức, viên chức
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 520_17202015.pdf
File thứ 2: mau_bao_cao_phu_luc_123_17202015.xlsx
 Tổ chức 01-07-2020
14 Về việc báo cáo thực hiện chính sách nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 461_22620208.pdf
 Tổ chức 22-06-2020
15 Về thực hiện hồ sơ đánh giá cuối năm học 2019-2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 417_106202010.pdf
 Tổ chức 10-06-2020
12345678910