Chào mừng bạn đến với website Phòng GD&ĐT Quận Gò Vấp
Cập nhật : 14:46 Thứ hai, 19/4/2021
Lượt đọc: 414

Lĩnh vực về quy chế tuyển sinh

Số/Ký hiệu:
Ngày ban hành: 19/4/2021
Ngày có hiệu lực: 19/4/2021
Người ký:
Cơ quan ban hành:
Trích yếu:
File đính kèm:
Nội dung:

1. Thủ tục Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở.

-  Trình tự thực hiện:

Đối với học sinh chuyển trường trong cùng tỉnh, thành phố: Hiệu trưởng nhà trường nơi đến tiếp nhận hồ sơ và xem xét, giải quyết theo quy định của Giám đốc sở giáo dục và đào tạo.

Đối với học sinh chuyển trường đến từ tỉnh, thành phố khác: Phòng giáo dục và đào tạo nơi đến tiếp nhận và giới thiệu về trường theo nơi cư trú, kèm theo hồ sơ đã được kiểm tra.

Việc chuyển trường được thực hiện khi kết thúc học kỳ I của năm học hoặc trong thời gian hè trước khi khai giảng năm học mới. Trường hợp ngoại lệ về thời gian do Trưởng phòng giáo dục và đào tạo nơi đến xem xét, quyết định.

-  Cách thức thực hiện: nộp trực tiếp tại nơi tiếp nhận và trả kết quả của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận

-  Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

Đơn xin chuyển trường do cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ ký. Bản chính: 1

Học bạ. Bản chính: 1

Bằng tốt nghiệp cấp học dưới (bản công chứng). Bản sao: 1

Giấy chứng nhận trúng tuyển vào lớp đầu cấp trung học phổ thông quy định cụ thể loại hình trường được tuyển (công lập hoặc ngoài công lập). Bản chính: 1

Giấy giới thiệu chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi đi cấp. Bản chính: 1.

Các giấy tờ hợp lệ để được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích trong học tập, thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp (nếu có).      Bản chính: 1.

Hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận tạm trú dài hạn hoặc Quyết định điều động công tác của cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ tại nơi sẽ chuyển đến với những học sinh chuyển nơi cư trú đến từ tỉnh, thành phố khác. Bản chính: 1

Bản sao giấy khai sinh. Bản sao: 1

Giấy giới thiệu chuyển trường do Trưởng phòng giáo dục và đào tạo (đối với cấp trung học cơ sở). Bản chính: 1

Giấy xác nhận của chính quyền địa phương nơi học sinh cư trú với những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình. Bản chính: 1

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

-  Thời hạn giải quyết: từ 01 đến 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

-  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

-  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo quận

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở của Hiệu trưởng hoặc Phòng giáo dục và đào tạo..

- Phí, lệ phí: không có.

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: không có.

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

a) Về đối tượng:

- Học sinh chuyển nơi cư trú theo cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ.

- Học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về gia đình hoặc có lý do thực sự chính đáng để phải chuyển trường.

b) Điều kiện chung:

- Trừ các quy định tại khoản 2 và 3 Điều 2 Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2002 của bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, học sinh được xét và giải quyết chuyển trường nếu bảo đảm đủ các điều kiện về đối tượng và hồ sơ thủ tục tại các Điều 4 và 5 của Quy định này.

- Việc chuyển trường từ trường trung học bình thường sang trường trung học chuyên biệt (phổ thông dân tộc nội trú, trường chuyên, trường năng khiếu) thực hiện theo quy chế riêng của trường chuyên biệt đó.

- Việc chuyển trường từ trường trung học phổ thông ngoài công lập sang trường trung học phổ thông công lập chỉ được xem xét, giải quyết trong hai trường hợp sau:

+ Trường hợp học sinh đang học tại trường trung học phổ thông ngoài công lập phải chuyển nơi cư trú theo cha mẹ hoặc người giám hộ đến vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn mà ở đó không có trường trung học phổ thông ngoài công lập thì Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đến xem xét,  quyết định từng trường hợp cụ thể đối với việc chuyển vào học trường trung học phổ thông công lập.

+ Trường hợp học sinh đang học tại trường trung học phổ thông ngoài công lập thuộc loại trường có thi tuyển đầu vào phải chuyển nơi cư trú theo cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ, mà ở đó không có trường trung học phổ thông ngoài công lập có chất lượng tương đương thì Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo nơi đến xem xét, quyết định từng trường hợp cụ thể đối với việc chuyển vào học trường trung học phổ thông công lập.

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2002 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông.


2. Thủ tục Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước cấp trung học cơ sở.

-  Trình tự thực hiện:

* Bước 1:  Chuẩn bị hồ sơ xin học.

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo quận (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra trường hợp đủ điều kiện thì ghi giấy hẹn.

* Bước 3: Nhận giấy giới thiệu và hồ sơ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo quận (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).

-  Cách thức thực hiện: nộp trực tiếp tại nơi tiếp nhận và trả kết quả của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận

-  Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

+ Đơn xin học

+ Học bạ (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

+ Bản sao khai sinh

+ Giấy chứng nhận tốt nghiệp của lớp học dưới tại nước ngoài (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

+ Hộ khẩu, KT3 của cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ.

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

-  Thời hạn giải quyết: từ 01 đến 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

-  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

-  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo quận

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy giới thiệu.

-  Phí, lệ phí: Không có

 

-  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không có                                          

-  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.

-  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Luật Giáo dục năm 2005; có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2006.

Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục

Quyết định số 51/2002/QĐ -BGDĐT ngày 25/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo qui định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông.


3. Tiếp nhận học sinh nước ngoài cấp trung học cơ sở

-  Trình tự thực hiện:

* Bước 1:  Chuẩn bị hồ sơ xin học.

* Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo quận (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).

Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ kiểm tra trường hợp đủ điều kiện thì ghi giấy hẹn.

* Bước 3: Nhận giấy giới thiệu và hồ sơ tại Phòng Giáo dục và Đào tạo quận (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần).

-  Cách thức thực hiện: nộp trực tiếp tại nơi tiếp nhận và trả kết quả của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận

-  Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Thành phần hồ sơ:

+ Đơn xin học

+ Bản tóm tắt lý lịch

+ Bản sao và bản dịch tiếng Việt các giấy chứng nhận tốt nghiệp

+ Học bạ (bản gốc và bản dịch tiếng Việt)

+ Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ quan y tế có thẩm quyền của nước ngoài.

+ Ảnh 4 x 6cm (chụp không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ).

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

-  Thời hạn giải quyết: từ 01 đến 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

-  Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân

-  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục và Đào tạo quận

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy giới thiệu.

-  Phí, lệ phí: Không có

-  Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  Không có                                          

-  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.

-  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

Luật Giáo dục năm 2005.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục năm 2009.

Nghị định 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.

Nghị định 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục.

Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2002 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông.

86