Chào mừng bạn đến với website Phòng GD&ĐT Quận Gò Vấp

Có 42 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Về việc thu thập cập nhật dữ liệu năm học 2021-2022 trên Hệ thống cơ sở dữ liệu giáo dục và đào tạo của Thành phố Hồ Chí Minh.

(Tải File đính kèm)

 Thống kêadmin04-04-2022
2 Về việc nhắc nhở thực hiện báo cáo hệ thống CSDL giáo dục kỳ đầu năm học 2021- 2022.

(Tải File đính kèm)

 Thống kêadmin03-11-2021
3 Về việc triển khai báo cáo thống kê giáo dục kỳ đầu năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm)

 Thống kêadmin13-10-2021
4 Về thực hiện báo cáo thống kê kỳ đầu năm học 2020-2021

(Tải File đính kèm)

1086/GDĐTThống kê 01-10-2020
5 Về việc đảm bảo tiến độ, chất lượng báo cáo thống kê giáo dục kỳ cuối năm học 2019-2020

(Tải File đính kèm)

 Thống kê 26-06-2020
6 Về việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung các thông tin dữ liệu trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành

(Tải File đính kèm)

277/GDĐTThống kê 08-05-2020
7 Thông tư quy định về quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên

(Tải File đính kèm)

 Thống kê 03-02-2020
8 Về việc thu thập dữ liệu thống kê kỳ giữa năm học 2019-2020 trên hệ thống cơ sở dữ liệu toàn ngành

(Tải File đính kèm)

 Thống kê 10-01-2020
9 Về kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu ngành giáo dục

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

 Thống kê 01-10-2019
10 Về thực hiện báo cáo thống kê kỳ đầu năm học 2019-2020

(Tải File đính kèm)

 Thống kê 12-09-2019
11 Về việc thực hiện báo cáo thống kê kỳ cuối năm học 2018-2019

(Tải File đính kèm)

 Thống kê 07-06-2019
12 Về việc đẩy mạnh thực hiện cao điểm công tác tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn quận Gò Vấp

(Tải File đính kèm)

 Thống kê 14-03-2019
13 Kế hoạch tổ chức thực hiện hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong ngành giáo dục quận Gò Vấp năm 2019

(Tải File đính kèm)

 Thống kê 21-02-2019
14 Về họp triển khai thực hiện báo cáo thống kê kỳ đầu năm học 2018 – 2019

(Tải File đính kèm)

 Thống kê 09-10-2018
15 Về cập nhật và hoàn tất hồ sơ trên hệ thống quản lý nhân sự trực tuyến ePMIS năm học 2018-2019

(Tải File đính kèm)

 Thống kê 25-09-2018
123

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích