Chào mừng bạn đến với website Phòng GD&ĐT Quận Gò Vấp

Có 40 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Về việc triển khai báo cáo thống kê giáo dục kỳ đầu năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 957_1310202192439.pdf
 Thống kêadmin13-10-2021
2 Về thực hiện báo cáo thống kê kỳ đầu năm học 2020-2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1086_110202013.pdf
1086/GDĐTThống kê 01-10-2020
3 Về việc đảm bảo tiến độ, chất lượng báo cáo thống kê giáo dục kỳ cuối năm học 2019-2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 491_266202015.pdf
 Thống kê 26-06-2020
4 Về việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung các thông tin dữ liệu trên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 277_85202011.pdf
277/GDĐTThống kê 08-05-2020
5 Thông tư quy định về quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành về giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: quy_dinh_quan_ly_csdl_nganh_3220208.pdf
 Thống kê 03-02-2020
6 Về việc thu thập dữ liệu thống kê kỳ giữa năm học 2019-2020 trên hệ thống cơ sở dữ liệu toàn ngành
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 23ngay03120206120209_10120208.pdf
 Thống kê 10-01-2020
7 Về kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu ngành giáo dục
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 3473_110201910.doc
File thứ 2: 375cntt1892019279201916_110201910.pdf
 Thống kê 01-10-2019
8 Về thực hiện báo cáo thống kê kỳ đầu năm học 2019-2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1056_12920199.rar
 Thống kê 12-09-2019
9 Về việc thực hiện báo cáo thống kê kỳ cuối năm học 2018-2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 664_76201916.pdf
 Thống kê 07-06-2019
10 Về việc đẩy mạnh thực hiện cao điểm công tác tuyên truyền Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn quận Gò Vấp
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 177_14320198.pdf
 Thống kê 14-03-2019
11 Kế hoạch tổ chức thực hiện hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trong ngành giáo dục quận Gò Vấp năm 2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 130_212201915.pdf
 Thống kê 21-02-2019
12 Về họp triển khai thực hiện báo cáo thống kê kỳ đầu năm học 2018 – 2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: trien_khai_csdl_nganh_dau_nam_20182019_910201816.doc
 Thống kê 09-10-2018
13 Về cập nhật và hoàn tất hồ sơ trên hệ thống quản lý nhân sự trực tuyến ePMIS năm học 2018-2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1209_259201814.pdf
 Thống kê 25-09-2018
14 Kế hoạch tổ chức Hội thi Xây dựng "Trường học xanh"
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 9009_259201813.pdf
 Thống kê 25-09-2018
15 Về tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện chương trình giảm sử dụng túi ni-lông khó phân huỷ
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1137_199201810.pdf
 Thống kê 19-09-2018
123