Chào mừng bạn đến với website Phòng GD&ĐT Quận Gò Vấp

Có 36 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Về báo cáo số liệu khuyết tật hòa nhập năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

 Phổ cập giáo dụcadmin21-05-2022
2 Kế hoạch xây dựng xã hội học tập và phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2022

(Tải File đính kèm)

 Phổ cập giáo dụcadmin10-02-2022
3 Kế hoạch thực hiện Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030" trên địa bàn quận Gò Vấp

(Tải File đính kèm)

 Phổ cập giáo dụcadmin10-02-2022
4 Thông báo lịch và nội dung kiểm tra công tác Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2021 của 16 phường

(Tải File đính kèm)

 Phổ cập giáo dụcadmin21-12-2021
5 Danh sách cán bộ tham gia kiểm tra Phổ cập giáo dục - Xóa mù chữ năm 2021

(Tải File đính kèm)

 Phổ cập giáo dụcadmin13-12-2021
6 Về việc thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục và lập danh sách học sinh năm học 2021-2022

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3), (Tải File đính kèm thứ 4)

 Phổ cập giáo dụcadmin13-10-2021
7 Hướng dẫn hoạt động trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn quận Gò Vấp năm 2021

(Tải File đính kèm)

 Phổ cập giáo dụcadmin09-03-2021
8 Kế hoạch xây dựng xã hội học tập và phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2021

(Tải File đính kèm)

 Phổ cập giáo dụcadmin25-02-2021
9 Kế hoạch tổ chức kiểm tra, đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" cấp phường năm 2020

(Tải File đính kèm)

 Phổ cập giáo dục 09-12-2020
10 Kế hoạch kiểm tra, đánh giá thực trạng và tình hình hoạt động các trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn quận Gò Vấp

(Tải File đính kèm)

 Phổ cập giáo dục 09-12-2020
11 Về thực hiện công tác giáo dục hòa nhập và báo cáo số liệu khuyết tật hòa nhập năm học 2020-2021

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2), (Tải File đính kèm thứ 3)

1109/GDĐTPhổ cập giáo dục 06-10-2020
12 Về thực hiện nhiệm vụ phổ câp giáo dục và lập danh sách học sinh năm học 2020-2021

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

 Phổ cập giáo dục 28-09-2020
13 Kế hoạch tổng điều tra thống kê trình độ học vấn phục vụ công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ cho giai đoạn 2020-2024

(Tải File đính kèm)

1857/KH-UBNDPhổ cập giáo dục 14-05-2020
14 [Mẫu] Báo cáo số liệu học sinh khuyết tật

(Tải File đính kèm)

 Phổ cập giáo dục 28-02-2020
15 Kế hoạch xây dựng xã hội học tập năm 2020

(Tải File đính kèm)

 Phổ cập giáo dục 10-02-2020
123

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích