Chào mừng bạn đến với website Phòng GD&ĐT Quận Gò Vấp

Có 31 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Về việc thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục và lập danh sách học sinh năm học 2021-2022
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 958_1310202114106.pdf
File thứ 2: mau-ds-hscsvcgv-mn_1310202114106.xls
File thứ 3: mau-ds-hsgvcsvctih_1310202114106.xls
File thứ 4: mau-ds-hscsvcgvthcs_1310202114106.xls
 Phổ cập giáo dụcadmin13-10-2021
2 Hướng dẫn hoạt động trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn quận Gò Vấp năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 162_932021151533.pdf
 Phổ cập giáo dụcadmin09-03-2021
3 Kế hoạch xây dựng xã hội học tập và phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 644signed_103202182728.pdf
 Phổ cập giáo dụcadmin25-02-2021
4 Kế hoạch tổ chức kiểm tra, đánh giá, xếp loại "Cộng đồng học tập" cấp phường năm 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 5195signed_912202015.pdf
 Phổ cập giáo dục 09-12-2020
5 Kế hoạch kiểm tra, đánh giá thực trạng và tình hình hoạt động các trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn quận Gò Vấp
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 5194signed_912202015.pdf
 Phổ cập giáo dục 09-12-2020
6 Về thực hiện công tác giáo dục hòa nhập và báo cáo số liệu khuyết tật hòa nhập năm học 2020-2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1109_61020209.pdf
File thứ 2: khgdcn_trung_hoc_61020209.doc
File thứ 3: mau_bc_so_lieu_kt_61020209.xls
1109/GDĐTPhổ cập giáo dục 06-10-2020
7 Về thực hiện nhiệm vụ phổ câp giáo dục và lập danh sách học sinh năm học 2020-2021
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 952_28920208.pdf
File thứ 2: pc_28920209.rar
 Phổ cập giáo dục 28-09-2020
8 Kế hoạch tổng điều tra thống kê trình độ học vấn phục vụ công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ cho giai đoạn 2020-2024
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1857_145202014.pdf
1857/KH-UBNDPhổ cập giáo dục 14-05-2020
9 [Mẫu] Báo cáo số liệu học sinh khuyết tật
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: mau_bc_so_lieu_kt_282202016.xls
 Phổ cập giáo dục 28-02-2020
10 Kế hoạch xây dựng xã hội học tập năm 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 386signed_102202015.pdf
 Phổ cập giáo dục 10-02-2020
11 Kế hoạch công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 385signed_102202015.pdf
 Phổ cập giáo dục 10-02-2020
12 Về hướng dẫn công tác giáo dục hoà nhập
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 1253_411201914.pdf
File thứ 2: mau_bc_so_lieu_kt_611201916.xls
 Phổ cập giáo dục 04-11-2019
13 Về thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục và lập danh sách học sinh năm học 2019-2020
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 995_28820198.pdf
File thứ 2: kem_file_995_28820198.zip
 Phổ cập giáo dục 28-08-2019
14 Kế hoạch xây dựng Xã hội học tập năm 2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 508_1220198.pdf
 Phổ cập giáo dục 01-02-2019
15 Kế hoạch thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xoá mù chữ năm 2019
Tải file đính kèm :  
File thứ 1: 507_1220198.pdf
 Phổ cập giáo dục 01-02-2019
123